Chuyên đề: Bão số 6, gió giật cấp 11 sầm sập tiến vào miền Bắc