Chuyên đề: Bác sỹ thẩm mỹ làm chết bệnh nhân, ném xác xuống sông