Hợp ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam - Tiếng ca cất lên từ gian khó

Hợp ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam - Tiếng ca cất lên từ gian khó

Âm nhạc Việt Nam

Được thành lập từ tháng 5/1949, nhóm ca nhạc Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam hình thành và hoạt động chuyên trách. Nhiệm vụ của nhóm nhạc lúc này được xác định là: Làm nhạc hiệu mở đầu, làm nhạc cắt (trước đó là tiếng chuông), xây dựng buổi ca nhạc hàng ngày từ 10 đến15 phút. Nhóm ca nhạc sinh hoạt đều đặn, tập hát, tập đàn. Bên cạnh những bài hát thời đầu Cách mạng như “Bắc Sơn”, “Sơn La”, “Côn Đảo”... nhóm ca nhạc đã bắt đầu phục vụ sát các nhiệm vụ chính trị, từng chiến dịch; mỗi chiến thắn

 • Danh sách chương
 • Cùng thể loại

Đồng quê quật khởi

02:39

Sáng tác: Phạm Văn Chừng Trình bày: Nguyễn Thị HồngNhư PhanHợp ca nam nữ Đài TNVN

Đội đánh cá ra khơi

03:07

Sáng tác: Hồ BắcTrần Chung

Đoàn Vệ quốc quân

02:53

Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu

Đô thành nổi dậy

05:01

Sáng tác: Đỗ Nhuận

Diệt phát xít

03:10

Sáng tác: Nguyễn Đình Thi Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Điệp khúc Điện Biên

03:25

Sáng tác: Cát Vận

Đi lên trong ánh bình minh

02:50

Sáng tác: Vũ Thanh

Đẹp mãi Hà Giang

04:35

Sáng tác: Nhạc sĩ Đặng Nhất Mai

Đêm trăng tát nước bên nhau

02:07

Sáng tác: Đào Ngọc Dung Trình bày: Thanh Huyền - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Dậy mà đi

05:30

Sáng tác: Nguyễn Xuân Tân Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Đây là Tổ quốc của tôi

03:39

Sáng tác: Nguyên Nhung Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Dấu chân phía trước

02:40

Sáng tác: Phạm Minh Tuấn Trình bày: Hữu Nội - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Đất nước tôi

04:14

Sáng tác: Trần Chung Trình bày: Tiến Thành - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Đất nước tôi

04:04

Sáng tác: Trần Chung Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Đất nước hành quân

02:12

Sáng tác: Trọng Thủy Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Đất nước đẹp giàu đâu cũng quê hương

06:10

Sáng tác: Hồ Bắc Trình bày: Tuyết Nhung - Ngọc Tân - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Đất nước anh hùng ca

04:49

Sáng tác: Đỗ Nhuận Trình bày: Quang Hưng - Vân Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Đất mỏ anh hùng

02:52

Sáng tác: Xuân Giao Trình bày: Văn Hanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Đánh giặc tăng gia

03:38

Sáng tác: Văn Cận Trình bày: Văn Hanh - Tuyết Thanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Dâng lên Đảng một mùa lúa tốt

02:20

Sáng tác: Cầm Phong Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Dáng Bác Hồ ta đó

05:22

Sáng tác: Trương Tuyết Mai Trình bày: Trần Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Dân quân miền biển

02:23

Sáng tác: Trần Chung Trình bày: Đặng Hùng - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Cùng nhau đi hồng binh

03:19

Sáng tác: Đinh Nhu Trình bày: Trần Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Công nhân Việt Nam

03:29

Sáng tác: Văn Cao Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Con thuyền Việt Nam vững vàng lướt tới

02:34

Sáng tác: Dân Huyền Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Con dao làm nương cây súng giữ bản

03:32

Sáng tác: Phan Nhân Trình bày: Tuyết Thanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Cờ Việt Minh

02:16

Sáng tác: Vương Gia Khương Trình bày: Trần Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Có chúng tôi sẵn sàng

03:20

Sáng tác: Vĩnh Cát Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Chúng tôi là chiến sĩ an ninh

02:56

Sáng tác: Nhạc sĩ Trần Gia Cường Trình bày: Phan Muôn - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh

03:14

Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Chúng ta là giai cấp công nhân

03:14

Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Vân Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Chiến thắng Điện Biên

01:55

Sáng tác: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Chiến đấu vì độc lập tự do

02:51

Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên Trình bày: Tiến Thành - Bạch Kim - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Chiến sĩ Việt Nam

03:00

Sáng tác: Nhạc sĩ Văn Cao Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Chiến công tiếp chiến công

02:41

Sáng tác: Nhạc sĩ Vân Đông Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN - Vân Khánh

Chiến binh ca vũ khúc

01:53

Sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thới Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Chào những công trình mới

02:49

Sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Cường Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Chào mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam

03:46

Sáng tác: Nhạc sĩ Đỗ Minh Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Chào bình minh thời đại

02:04

Sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn Trình bày: Vân Khánh - Trần Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi

04:09

Sáng tác: Nhạc sĩ Thanh Phúc Trình bày: Hữu Nội - Đăng Khoa - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi

03:22

Sáng tác: Nhạc sĩ Thanh Phúc Trình bày: Hữu Nội - Đăng Khoa - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Cây lúa Quảng Bình, cây súng Quảng Bình

03:40

Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên Trình bày: Tuyết Thanh - Doãn Thịnh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Câu hò trên công trường nam Thạch Hãn

03:37

Sáng tác: Nhạc sĩ Trần Hoàn Trình bày: Tiến Thành - Tuyết Nhung - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Câu chuyện Việt Nam

04:19

Sáng tác: Nhạc sĩ Hồng Đăng

Cảm tử quân

02:06

Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Quý

Các anh về giữa Huế thân yêu

03:30

Sáng tác: Nhạc sĩ Vũ Thanh

Cả nước đi tiếp con đường Hồ Chí Minh

05:37

Sáng tác: Nhạc sĩ Trần Khánh

Rừng xanh bừng sáng

03:13

Sáng tác: Nguyễn Viêm Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Rạng rỡ Tổ quốc Việt Nam

03:52

Sáng tác: Văn An Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Quảng Trị giải phóng

04:52

Sáng tác: Nguyễn Đình Tấn Trình bày: Hữu Nội - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Quảng Bình quê ta ơi

05:41

Sáng tác: Hoàng Vân Trình bày: Kim Oanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Quảng Bình chiến thắng

03:05

Sáng tác: Phạm Tuyên (1965) Trình bày: Doãn Thịnh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Quân về Hà Nội

01:55

Sáng tác: Hoàng Dương Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Quân trung du

02:34

Sáng tác: Văn Chung Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Phất cờ Nam tiến

03:09

Sáng tác: Hoàng Văn Thái (1944) Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Pháo hoa bên Hồ Gươm

05:48

Sáng tác: Phạm Tuyên Trình bày: Tiến Thành - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Nước Lào muôn năm

03:15

Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Nỗi nhớ Cựu chiến binh

04:44

Sáng tác: Đào Hữu Thi Trình bày: Phan Muôn - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Nơi nào khó có thanh niên

02:38

Sáng tác: Đỗ Nhuận Trình bày: Doãn Thịnh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Những tiếng thét vang từ thành thị miền Nam

02:45

Sáng tác: Phạm Minh Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Những mùa hoa dâng Đảng

03:27

Sáng tác: Văn Dung Trình bày: Phan Muôn - Tuyết Nhung - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Những giàn khoan trên biển

03:55

Sáng tác: Nguyễn Cường Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN - Hữu Nội

Nhớ lời Bác

03:26

Sáng tác: Hoàng Vân Thơ: Lưu Trùng Dương Trình bày: Trần Khánh - Tuyết Thanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Nhớ hội Làng Sen

03:17

Sáng tác: Dân Huyền Trình bày: Thu Lan - Đăng Thuật - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Nhịp hành quân mùa xuân chiến thắng

02:22

Sáng tác: Trọng Bằng Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Nhịp cầu âm thanh giao duyên

02:20

Sáng tác: Dân Huyền Trình bày: Thúy Lan - Huy Hùng - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Nhanh tay lưới, chắc tay súng

02:51

Sáng tác: Trần Thụ Trình bày: Trần Thụ - Kim Oanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Nhân dân Việt Lào là anh em

02:43

Sáng tác: Văn Ký Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Nhạc rừng

06:12

Sáng tác: Hoàng Việt Trình bày: Thúy Lan - Quỳnh Hoa - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Nguyện cầu và hành động

04:11

Sáng tác: Hoàng Vân Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Người Hà Nội

04:36

Sáng tác: Nguyễn Đình Thi Trình bày: Trần Khánh - Tuyết Nhung - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Người Hà Nội

05:49

Sáng tác: Nguyễn Đình Thi Trình bày: Tiến Thành - Tuyết Nhung - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Ngược dòng Kiến Giang

02:15

Sáng tác: Lê Lôi Trình bày: Trần Thụ - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Ngày vui bầu cử

02:16

Sáng tác: Lê Đăng Khoa Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Ngày Quốc hội

03:48

Sáng tác: Đỗ Nhuận (1945) Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Ngày mới trên đất nước Campuchia

03:07

Sáng tác: Xuân Cửu Trình bày: Thúy Lan - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Ngày hội phát thanh

03:38

Sáng tác: Dân Huyền Trình bày: Thúy Lan - Huy Hùng - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Ngày hội bốn mùa

02:18

Sáng tác: Phạm Tuyên Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội

06:39

Sáng tác: Đặng Nhất Mai Trình bày: Việt Hoàn - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Ngàn năm Đức thánh Trần

05:46

Sáng tác: Đặng Nhất Mai Trình bày: Việt Hoàn - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Nam Bộ kháng chiến

04:06

Sáng tác: Tạ Thanh Sơn (1946) Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Muôn năm Đảng Cộng sản Việt Nam

02:11

Sáng tác: Xuân Oanh Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Mười năm bản trường ca thắng Mỹ

21:00

Sáng tác: Thuận Yến Thơ: Thanh Lam - Vũ Ngàn Chi Trình bày: Tuyết Thanh - Trần Thụ - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Mười chín tháng Tám

03:25

Sáng tác: Xuân Oanh Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Mùa xuân Việt Nam mùa xuân toàn thắng

03:50

Sáng tác: Lưu Cầu Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Mùa xuân qua Trường Sơn

03:52

Sáng tác: Hồ Bắc Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Mùa xuân nhớ Bác ta đi trồng cây

04:15

Sáng tác: Trần Thụ Trình bày: Ngọc Tân - Thanh Hương - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Mùa thu Ba Đình

02:11

Trình bày: Trần Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Mùa lúa chín

04:06

Sáng tác: Hoàng Việt (1952) Trình bày: Kim Oanh - Văn Hanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Mùa lúa bên bờ Kiến Giang

04:57

Sáng tác: Trần Chung Trình bày: Đặng Hùng - Thương Huyền - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Mùa gặt (bài hát Liên Xô)

01:43

Sáng tác: Nhạc Nga Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Mở đường

02:13

Sáng tác: Bành Chung Trình bày: Trần Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Mang hình Bác chúng ta ra đi

03:04

Sáng tác: Hoàng Hà Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Lừng lẫy Điện Biên

04:22

Sáng tác: Lê Đăng Khoa (2011) Lời: phỏng thơ Tố Hữu Trình bày: Phan Muôn - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Lửa đô thành rưc cháy

03:49

Sáng tác: Huy Quang (Phan Huỳnh Điểu) Trình bày: Văn Hanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Lời Tổ quốc

03:19

Sáng tác: Tô Hải Trình bày: Văn Hanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Lên đàng

02:13

Sáng tác: Lưu Hữu Phước - Huỳnh Văn Tiểng Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Lá phiếu hôm nay

02:28

Sáng tác: Văn An (1976) Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Lá cờ tháng Tám

03:04

Sáng tác: Phan Thanh Nam (1954) Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Khúc tráng ca thành Quảng Trị

05:14

Sáng tác: Bùi Sơn Trình bày: Phan Muôn - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Khúc hồi âm

03:54

Sáng tác: Cầm Phong Thơ: Võ Văn Trực Trình bày: Hữu Nội - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Khúc hát lao động

03:38

Sáng tác: Thái Quý Trình bày: Hữu Nội - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Khắp nơi dâng lên Người một bài ca

02:36

Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hồn Việt Nam

02:06

Sáng tác: Bùi Công Kỳ Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hội cờ đất nước

06:08

Sáng tác: Nguyễn An Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hoan hô Mặt trận giải phóng miền Nam

03:35

Trình bày: Văn Hanh - Tuyết Nhung - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hoan hô chiến sĩ công binh

03:42

Sáng tác: Vân Đông Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hoa sứ trắng

04:50

Sáng tác: Nguyễn Thị Nhung Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hò voi

02:43

Sáng tác: Trần Ngọc Xương Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hò thống nhất

03:04

Sáng tác: Đỗ Nhuận Trình bày: Đăng Khoa - Vân Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hò kéo pháo

04:22

Sáng tác: Hoàng Vân Trình bày: Trần Thụ - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hò Huế chiến thắng

03:19

Sáng tác: Hoàng Vân Trình bày: Tuyết Nhung - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hò đẵn gỗ

02:44

Sáng tác: Lê Yên Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hò dân công

03:58

Sáng tác: Đặng Vũ Hà Trình bày: Văn Hanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hò dân cày

04:09

Sáng tác: Văn Chung (1954) Thơ: Phạm Huyền Tu Trình bày: Thịnh Trường - Kim Oanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hãy đến với rừng

03:39

Sáng tác: Cát Vận Trình bày: Huy Hùng - Thanh Hương - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hát về người đại tướng của nhân dân

03:12

Sáng tác: Lê Gia Hiếu Thơ: Tống Minh Lung Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hát về Kiên Giang

02:53

Sáng tác: Hồ Bắc Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hát về Hà Nội

02:47

Sáng tác: Phạm Tuyên Trình bày: Doãn Thịnh - Kim Oanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hát vang bài ca toàn thắng (1975)

01:28

Sáng tác: Mộng Lân Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hát trước bình minh

04:11

Sáng tác: Cát Vận Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hạt thóc là hạt vàng

04:40

Sáng tác: Đỗ Nhuận Trình bày: Tuyết Nhung - Thịnh Trường - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hát mừng xuân Cam-pu-chia

03:56

Sáng tác: Vũ Trọng Hối Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hát mừng Tây Nguyên giải phóng

02:46

Sáng tác: Cầm Phong Trình bày: Hữu Nội - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hát mừng non nước hôm nay

03:09

Sáng tác: Trần Chung Trình bày: Tiến Thành - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hát mừng chiến thắng núi rừng xuất quân

04:32

Sáng tác: Ngọc Phan Trình bày: Mộng Dung - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hát mừng anh hùng Núp

03:34

Sáng tác: Trần Quý Trình bày: Hữu Nội - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hát bên ngọn lửa gang thép

04:39

Sáng tác: Vũ Thanh Trình bày: Hữu Nội - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hào khí Việt Nam

03:17

Sáng tác: Hoàng Hà Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hành khúc thợ mỏ

02:16

Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hành khúc thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

03:15

Sáng tác: Văn Dung Trình bày: Hữu Nội - Đăng Khoa - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hành khúc quân y

03:14

Sáng tác: Tô Vũ Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hành khúc người thợ điện

02:51

Sáng tác: Văn Ký Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hành khúc người chiến sĩ Cu-ba

02:23

Sáng tác: Nhạc Cuba Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hành khúc giải phóng

02:17

Sáng tác: Long Hưng - Lưu Nguyễn Trình bày: Trần Thụ - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hành khúc đội quân xây dựng

02:45

Sáng tác: Cầm Phong Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hành khúc Công an nhân dân

03:21

Sáng tác: Các Lam Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hành khúc Châu Mỹ La-tinh

02:35

Sáng tác: Nhạc Cuba Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hành khúc bình minh

03:57

Sáng tác: Vũ Thanh Trình bày: Hương Giang - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hành khúc

03:50

Sáng tác: Xuân Giao Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hải Phòng cửa biển quê hương

05:10

Sáng tác: Đỗ Nhuận Trình bày: Quốc Đông - Tuyết Nhung - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hà Nội vào trận đánh

02:26

Sáng tác: Cầm Phong Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hà Nội những công trình

03:14

Sáng tác: Quốc Trường Trình bày: Tiến Thành - Thúy Lan - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hà nội đi lên trong mùa thu dựng nước

05:15

Sáng tác: Hồ Bắc Trình bày: Tuyết Thanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Hà Nội - Điện Biên Phủ

03:03

Sáng tác: Phạm Tuyên Trình bày: Trần Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Gửi tới Lê-nin Gửi tới Lê-nin

04:35

Sáng tác: Nguyễn Văn Quỳ Trình bày: Tuyết Thanh - Tiến Thành - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Gửi đảo Trường Sa

05:04

Sáng tác: Thế Công Trình bày: Hữu Nội - Thúy Lan - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Gửi bạn chiến đấu Lào

05:54

Sáng tác: Hoàng Vân Trình bày: Tuyết Thanh - Doãn Thịnh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Giữ vững biển trời xô-viết Nghệ An

03:24

Sáng tác: Hồ Bắc Trình bày: Ngọc Tân - Vân Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Giữ vững biển trời Xô Viết - Nghệ An

03:31

Sáng tác: Hồ Bắc Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN - Doãn Thịnh

Giữ lúa, giữ làng

02:46

Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Giờ hành động

03:01

Sáng tác: Hoàng Hiệp - Long Hưng Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Giải phóng miền Nam

02:52

Sáng tác: Huỳnh Minh Siêng (1961) Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Đường vào nhà máy

02:59

Sáng tác: Hồ Bắc Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Đường chúng ta đi

02:35

Sáng tác: Văn Chung Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Dưới ngọn cờ Hồ Chí Minh

02:21

Sáng tác: Hồng Đăng Trình bày: Thu Phương (ĐTNVN) - Huy Hùng - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Dũng sĩ Củ Chi

07:14

Sáng tác: Huỳnh Minh Siêng Trình bày: Tuyết Thanh - Doãn Thịnh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Du kích Long Châu

02:21

Sáng tác: Hoàng Hiệp Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Du kích Ba Tơ

04:49

Sáng tác: Dương Minh Viên Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Dòng sông Đakrông

04:53

Sáng tác: Văn Thìn Kontum Trình bày: Kim Oanh - Văn Hanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Âm vang cuộc đời Bác

07:50

Sáng tác: Nhạc sĩ Đôn Truyền

Ăn nó đánh thắng

02:06

Sáng tác: Nhạc sĩ Văn Chung

Ánh đèn cầu Việt Trì

03:10

Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Hà :

Ánh sáng Lê - nin

03:06

Tác giả: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ

Ba Đình nắng

04:14

Sáng tác: Nhạc sĩ Bùi Công Kỳ

Bác Hồ một tình yêu bao la

04:40

Sáng tác: Nhạc sĩ Thuận Yến

Bắc Sơn

03:20

Sáng tác: Nhạc sĩ Văn Cao

Bài ca Cách mạng tiến quân

02:29

Sáng tác: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Bài ca chiến thắng

03:38

Sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn

Bài ca dũng sĩ thành Huế

02:22

Trình bày: Tuyết Nhung - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Bài ca khi chúng tôi bay

02:54

Sáng tác: Nhạc sĩ Văn Dung

Bài ca Mặt trận Tổ quốc

04:15

Sáng tác: Nhạc sĩ Đoàn Bổng

Bài ca ngày hội khỏe

04:21

Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên

Bài ca người giáo viên

03:07

Sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát

Bài ca những người chiến sĩ Giron

03:58

Nhạc Cu ba

Bài ca những người thợ mỏ

05:58

Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên

Bài ca nông dân

03:43

Sáng tác: Nhạc sĩ Lê Lôi

Bài ca thanh niên xung phong

04:05

Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Bài ca toàn thắng

02:38

Sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn

Bên ánh lửa lò cao

03:36

Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Long - Hoàng Lân

Bão nổi lên rồi

02:51

Sáng tác: Nhạc sĩ Trọng Bằng

Bám biển quê hương

03:00

Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên

Bài hát của người thợ trẻ

04:03

Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Vân

Bài ca xây dựng

03:15

Sáng tác: Nhạc sỹ Thanh Phúc

Bài ca vũ trang toàn dân

02:17

Sáng tác: Nhạc sĩ Cao Việt Bách

Bài ca Vĩnh Linh

03:04

Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Vân

Bài ca từ biên giới

04:05

Sáng tác: Nhạc sĩ Thanh Phúc

Biết ơn cụ Hồ Chí Minh

03:42

Sáng tác: Nhạc sĩ Lưu Bách Thụ

Bốn mùa đất nước

05:14

Sáng tác: Nhạc sĩ Huy Du

Bốn mươi thế kỷ cùng ra trận

03:04

Sáng tác: Nhạc sĩ Hồng Đăng

Cả cuộc đời về ta

03:30

Sáng tác: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

Ca mùa chiến thắng

03:15

Sáng tác: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Ca ngợi Hồ Chủ Tịch

04:19

Sáng tác: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Ca ngợi những người thanh niên xung phong đi mở đường

02:06

Sáng tác: Nhạc sĩ Trọng Bằng

Cả nước đi bầu

03:47

Sáng tác: Nhạc sĩ Văn Chung

Ca mừng đời ta tươi đẹp

00:55

Sáng tác: Nhạc sĩ La Thăng

chương trình hôm nay

VOV 1

28/10/2021

 • 04:45

  Nhạc mở đầu - Quốc ca

 • Nhạc hiệu - Nhạc thể dục

 • 05:10

  Dòng chảy kinh tếChuyên đề: Cải cách hành chính

 • 05:20

  Bản tin đầu ngày - Thời tiết